Rozważ pakiet Ubezpieczenia G4, aby Twój sprzęt był chroniony nawet w 90%!

W pakiecie ubezpieczenia G4 Twój sprzęt jest chroniony od wszystkich ryzyk za wyjątkiem celowego uszkodzenia lub awarii, za którą odpowiada producent. Nie musisz się martwić, pokryjemy aż do 90% kosztów! Sprawdź także opcję G4+ dającą Twojemu sprzętowi ochronę w trakcie przenoszenia lub przewożenia Twojego sprzętu na terenie całej Polski!.

Rozważ pakiet Ubezpieczenia G4, aby Twój sprzęt był chroniony nawet w 90%!

W pakiecie ubezpieczenia G4 Twój sprzęt jest chroniony od wszystkich ryzyk za wyjątkiem celowego uszkodzenia lub awarii, za którą odpowiada producent. Nie musisz się martwić, pokryjemy aż do 90% kosztów! Sprawdź także opcję G4+ dającą Twojemu sprzętowi ochronę w trakcie przenoszenia lub przewożenia Twojego sprzętu na terenie całej Polski!.

Jak dodać pakiet Ubezpieczenia G4?

WYBIERZ SWÓJ SPRZĘT

Karta produktu w sklepie

Na stronie produktu wybierz opcję "Wynajmij" i przejdź do podsumowania koszyka najmu

DODAJ USŁUGĘ

Koszyk najmu

Wybierz opcję "Dodaj usługi" i zapoznaj się z naszą ofertą dodatkowych usług świadczonych zarówno przed wynajmem, jak i w trakcie jego trwania. 

WYBIERZ OFERTĘ

Wybierz swój pakiet ubezpieczenia

Wybierz swój pakiet ubezpieczenia, kliknij w jedną z wyświetlonych ofert i zapoznaj się z opisem usługi.

DODAJ DO KOSZYKA

Dodaj do koszyka

Zapoznaj się z opisem pakietu i dodaj go do koszyka najmu. Szczegółowy opis pakietów ubezpieczenia znajdziesz poniżej.

WYBIERZ SPRZĘT

Na karcie kliknij przycisk „Wynajmij” i przejdź do podsumowania koszyka najmu.

DODAJ USŁUGĘ

W podsumowaniu koszyka najmu wybierz opcję "Dodaj usługi" aby przejść do ofert ubezpieczenia.

WYBIERZ SWÓJ PAKIET

Zapoznaj się z naszą ofertą usług dodatkowych i wybierz jedną z opcji ubezpieczenia.

DODAJ DO KOSZYKA

Zapoznaj się z opisem wybranej opcji ubezpieczenia i dodaj ją do koszyka najmu. Szczegółowy opis warunków ubezpieczenia znajdziesz poniżej.

Dostępne pakiety ubezpieczeń

Ubezpieczenie G4
G4
6 miesięcznie *
Przedmiot ochrony: Główny Przedmiot Najmu (bez akcesoriów)
Terytorium: Polska
Zakres ochrony: wszystkie ryzyka z wyjątkiem wyłączonych
Miejsce ochrony: siedziba Najemcy
Wartość chroniona: wartość początkowa sprzętu
Ochrona: 90% wartości szkody
* - przykładowo dla sprzętu o wartości 2.500 zł
Ubezpieczenie G4 +
G4+
9 miesięcznie *
Przedmiot ochrony: Główny Przedmiot Najmu (bez akcesoriów)
Terytorium: Polska
Zakres ochrony: pakiet G4 + transport i przenoszenie
Miejsce ochrony: w siedzibie i poza siedzibą Najemcy
Wartość chroniona: wartość początkowa sprzętu
Ochrona: do 90% wartości szkody
* - przykładowo dla sprzętu o wartości brutto 2.500 zł

Pamiętaj, że drobne szkody estetyczne mieszczą się w ramach zwykłego zużycia i nie będziesz nimi obciążona(y)

Zwykłe zużycie to:

 • zarysowania lakieru lub obudowy, jeśli ich głębokość wskazuje, że mogą być usunięte w wyniku polerowania (nie są wyczuwalne po przesunięciu po nich paznokciem)
 • zarysowania lakieru lub obudowy niemożliwe do usunięcia przez polerowanie, ale niesięgające do warstwy podkładu lub powierzchni znajdującej się bezpośrednio pod lakierem
 • ubytki lakieru, jeśli średnica każdego z nich nie przekracza 2mm oraz nie doszło do naruszenia warstwy znajdującej się bezpośrednio pod lakierem lub materiału podłoża
 • niewielkie wgniecenia lub deformacje, o ile nie naruszają powłoki lakierniczej.
 • ślady normalnej eksploatacji na wykładzinach i osłonach, np. wytarcia czy zarysowania
 • Drobne zarysowania obudowy
 • Uszkodzenia powierzchni wyświetlaczy, punktów świetlnych, diód, etc., które nie spowodowały pęknięcia szkła lub przezroczystej osłony i nie ograniczają ich funkcjonalności.
 • Ślady normalnej eksploatacji, np. wytarcia powierzchni (o ile nie doszło do pęknięcia, złamania, wgniecenia lub rozerwania), zabrudzenia (o ile możliwe jest ich niezwłoczne usunięcie w trakcie podstawowego czyszczenia)
 • Zarysowania lub złuszczenie lakieru, bez ubytków materiału
 • Trzaski przy regulacji potencjometrami wynikające z normalnego zużycia potencjometrów
 • Trzaski przy podłączaniu elementów peryferyjnych wynikające z normalnego zużycia gniazd

Szczegółowe zasady oceny stanu technicznego znajdziesz tu:  Ogólne Warunki Najmu.

Ogólne Warunki Ubezpiczenia w programie G4 znajdziesz tu: Ogólne Warunki Ubezpieczenia